January 30, 2014

சுட்டியான WITTY வரிகள்

பொன்னை விரும்பும் பூமியிலே, பொன்மொழிகளை விரும்பும் ஜீவன் நான்  பல வருஷங்களாக அவைகளைத்  தேடிப் படித்து நோட்டுப் புத்தகம் நோட்டுப் புத்தகமாக எழுதி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். முன்பெல்லாம் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் (?) CHING CHOW  என்ற தலைப்பில் பொன்மொழிகள் கார்ட்டூன்கள் வரும்.   அவைகளை எழுதிக் கொள்வேன். பிறகு புத்தகசாலைகளில் கிடைத்த பல பொன்மொழி புத்தகங்களைப் பார்த்து எழுதிக் கொள்ள ஆரம்பித்தேன். சமீப 15-20 ஆண்டுகளில்  பொன்மொழி, நகைச்சுவை வரிகள், மனதைத் தொடும் வாசகங்கள், சாதுரியமான நையாண்டி  வரிகள் என்று பல புத்தகங்களை வாங்கிச் சேர்த்துவிட்டேன்.
போதாதற்கு இன்டர்நெட்டில் ஆயிரக்கணக்கில் இவை இறைந்து கிடக்கின்றன. அத்துடன்  ஃபேஸ்புக்கிலும் பலர் புகுந்து விளையாடுகிறார்கள்!

சில வரிச் சிரிப்பு புத்தகங்கள்: 20000 Quips - Evan Esar, Wit-Des MacHale, Ultimate Wit - Des MacHale, 10000 One Liners - Henny Youngman,  3400 clever Quotations- Mckenzie, 5000 One liners -Fechtner, Proverbs,Wit and Wisdom -Louis Bremen, Lifetime Speakers' Encyclopedia Vol-I and Vol-II (600 +600  பக்கங்கள்), Quotoon  (இன்னும்  பல!)-  இப்படி சில புத்தகங்களைச் சேர்த்துவிட்டேன்.

நான்  திரட்டியவைகளிலிருந்து கொஞ்சம்:
§   Action don't speak louder than words. They shout.
§   If speaking is silver, listening is gold. 

  § A fool and his money are soon parted - especially with the government to expedite matters.
 § We don't grow older; we grow riper.
§  A fool and his money are soon parted, but seldom by another fool.
§  It never occurs to some politicians that Gandhi is worth imitating as well as quoting.
§  A man's accomplishment in business depends partly on whether he keeps his mind or his feet on the desk.
§ When a politician  isn't thinking about himself, he is probably thinking of what others are thinking about him.
§  Some fellows dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them.

§  A man's accomplishment in business depends partly on whether he keeps his mind or his feet on the desk.
§  A lawsuit is a fruit-tree planted in a lawyer's garden
§  Advice is that which the wise don't need and fools won't take.
§  You sometimes wonder how some people have any advice left to give when they keep passing it out all the time.
§  Be kind to people until you make your first million. After that, people will be kind to you.
§  The four stages of a man are infancy, childhood, adolescence and obsolescence.
§  No one ever complains about a speech being too short!
§  All work and no pay makes a housewife.
§  Behind every successful man is some fellow who once went to school with him.
§  Time, tide and bus drivers wait for no man. 

§  Many judges hand out sentences as if it were more blessed to give than to receive
§  Betting is pretty much like liquor: you can make it illegal, but you cannot make it unpopular.
§  Autobiography is probably the most respectable form of lying.
§  A penny saved is a penny earned -- and taxed.
§  An astronaut is a spaceman who finds a place in the sun by reaching for the moon.
 §  God often tries us with a little to see what we would do with a lot.
§  Charity begins at home, and generally dies from lack of outdoor exercise."
§  Be careful when you lend your ears to public speakers - they're inclined to keep them too long.
§  Most people look better without their glasses, and some look better without yours.
§  As soon as a man takes up golf, he becomes an executive.
§ Living costs soar -- housewives sore!
§  It requires no musical talent to be always harping on something.§
§  There are two kinds of guests: those who come after dinner, and those who  come after dinner.
§ Most people do not object to criticism if it is favorable.
§  A husband's job is to keep talking to unexpected guests at the front gate while his wife straightens out the living room.
§ When God measures a man, He puts the tape around his heart instead of his head.
§  Buying what you don't need often ends in needing what you can't buy. 
§ He who hesitates is lost -- and so is his parking place. 
§ I have two doctors - my left leg and my right. 
§ Heredity is the transmission of unpleasant characteristics from the other side of the family are a rumoured to make!
§ Beware of people carrying ideas. Beware of ideas carrying people.§ If at first you do succeed, it's probably your father's business. 

§ It's all right to be ignorant, but it's stupid to make a career out of it
matter.
§ A broken promise is one thing the best glue can't fix.
§ A lot of indigestion is caused by people having to eat their own words.
§ If you drink like a fish, swim. Don't drive!

6 comments:

 1. தொகுத்தவை அனைத்தும் அருமை ஐயா... உண்மை...! நன்றி...

  ReplyDelete
 2. என்ன மாதிரி இங்கிலீசு எழுத்துக்கூட்டிப் படிக்கிறவிங்களுக்காக தமிழ் மொழிபெயர்ப்பையும் கூடவே தந்திருக்கலாம் நீங்க! எல்லாப் பொன்மொழியும் ரசனையான மொழிகள்!

  ReplyDelete
 3. We don't grow older; we grow riper. !

  ரசனையான தொகுப்பு !

  ReplyDelete
 4. Even though I am a dumb wit, I do appreciate quick wits and one liners. I think it is a gift. I also appreciate many tweeters whose imaginations and choice of words are nice, but I don't note them in a book as you do. This requires patience! Thanks for sharing. - R. J.

  ReplyDelete
 5. தில்லி வந்த புதிதில் இப்படி படிக்கும் பலவற்றை எழுதி வைத்துக் கொண்டதுண்டு. தர்யா கஞ் பகுதியில் கிடைக்கும் புத்தகங்களில் சிலவற்றை வாங்கி வைத்து படித்ததுண்டு. 2000 Insults, 2000 more insults என பல புத்தகங்கள் அங்கே பார்த்திருக்கிறேன்.

  நல்ல தொகுப்பு. பகிர்ந்து கொண்டதற்கு நன்றி.

  ReplyDelete
 6. when politician is not thinking about himself.........Tell me when

  ReplyDelete

உங்கள் கருத்துகளை வரவேற்கிறேன் :