March 06, 2018

அன்புடையீர்,
வணக்கம்,
அமெரிக்காவிலிருந்து சென்னை  வந்திருக்கிறேன்.
பதிவு போட நேரமில்லை. 
ஆகவே  4,5 வாரங்களுக்கு லீவு தருமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

.             =கடுகு