May 18, 2013

sound of music நையாண்டிகள்

Sound of music  நையாண்டிகள் 


பிரபலமான பாடல்களையும் அதே ட்யூனில் கிட்டதட்ட அதே மாதிரி வார்த்தைகளைப் போட்டு, நையாண்டி பாடல்கள் எழுதுவது எல்லா நாட்டிலுமம் மொழியிலும் உண்டு.  SOUND OF MUSIC  பாடல்களும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. முன்பே ஒரு பதிவில் போட்டிருக்கிறேன்.
சமீபத்தில்    NEW YORK TIMES   தினசரியின் பழைய இதழ்களைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தபோது அதில் ’வார இறுதி வார்த்தை விளையாட்டு’ என்ற சுவையான பகுதி கண்ணில் பட்டது. சுமார் 100 வாரங்கள் வந்திருந்தது.
அதில்  ஒரு வாரம் SOUND OF MUSIC  படத்தில் வந்த - These are a few of my favorite things பாடலைப் பின்பற்றி  எழுதச் சொல்லி இருந்தார்கள்.  2 25 பேர் பங்கெடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.  அவற்றிலிருந்து சிலவற்றை இங்கு தருகிறேன்.
இதுதான் படத்தில் வந்த பாடல். 
YOU TUBEல்  பாடலைக் கேட்க இங்கு கிளிக் செய்யவும்.  கேட்டு விட்டு மீதியைப் படியுங்கள். நன்கு ரசிக்க முடியும்

 Raindrops on roses and whiskers on kittens
Bright copper kettles and warm woolen mittens
Brown paper packages tied up with strings
These are a few of my favorite things

Cream colored ponies and crisp apple streudels
Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles
Wild geese that fly with the moon on their wings
     These are a few of my favorite things

Girls in white dresses with blue satin sashes
Snowflakes that stay on my nose and eyelashes
Silver white winters that melt into springs
These are a few of my favorite things

When the dog bites
When the bee stings
When I'm feeling sad
I simply remember my favorite things
And then I don't feel so bad


.===============
 1.
Wet snow for packing in snowballs and tossing
Clean snow that covers the world in white frosting
Powder for sledding fast as you can go
These are a few of the good types of snow
When the cars turn
All the snow gray
And it turns to slush
I simply remember it might snow again
And then I don't mind so much.
2
Letters in longhand and faces not lifted,
Children just pleasantly bright, but not "gifted,"
Cell phones quite tuneless with old-fashioned rings:
These are a few of my favorite things.
Hot dogs from street carts and sesame noodles,
Unbottled water and unsculpted poodles,
Taxis sans TVs with strong back seat springs:
These are a few of my favorite things.
When the car stalls; when the train's late--
When I feel annoyed,
I simply remember my favorite thing:
It's that I'm not unemployed!

3
Bears in the mountains and fish in the oceans.
Snow machines, monster trucks, musk-scented lotions.
Long mornings spent sitting armed on porch swings
These are a few of my favorite things.
When I'm worried, 'cause it's scary, I just shut the door,
on logic and grammar and truth and good manners
and then I don't feel so bad.


4
errand-free days with a nap in the study
canceling meetings to meet with a buddy
fat books in winter and long walks in spring
these are a few of my favorite things.

when the dog barks
when the kids scream
when I'm raving mad
I simply remember my favorite things
and then I don't feel so bad.


5
Clean air to breathe,
and fresh water to drink.
Food without toxins,
are a few things I think.

6
Cheques in the post with a long string of zeros
Everyday blokes who turn out to be heroes
Lavender wafting on warm summer breeze
I find myself smiling at small things like these.

Cool breezes blowing on days hot and sticky
A fine cup of tea and homemade chocolate bikkies
No longer craving my twenty a day
Small things like these bring such joy in their way.

When the phone rings
The hard drive dies
When I’m going mad
I simply remember the small things like these
And then I don’t feel too bad.


7
The sound of a beautiful voice in a heartfelt song
The laughter of a group of three year old children
Puppies licking you till you can't stop laughing
A great Italian dinner in a gorgeous restaurant 
with wine and dessert and all calories removed!!
8
Gratitude in any form, given or received
My husband's kind loving face staring at me in peaceful contentment
Dancing, and music that makes you want to
All the quirkiness that makes NYC, NYC
Finding something I absolutely knew I had lost
Norman Rockwell's illustrations
Finding a great bargain that I really need
Doing things like this.


9
Foreclosures stalled and more groceries in cupboards
Economy booming and flowers now blooming
More companies bend and offer employment
Now this is my most favorite thing

10..
Facebook and Gmail and streaming from Netflix,
Downloads and uploads and more stupid pet tricks,
In the recliner, remote in my hand
All of my favorite shows on demand!
Though the snow flies
And the light fades,
I'm all set till dawn.
I slip on my jammies, hot tea by my side
And hope that the power---stays on!

11.
Status on Facebook, and friends that won’t meet me
Pizza delivered, and doormen to greet me
Snow piled up, on the limos outside
Look at the big shots on this subway ride!

Here comes the Mayor, who says that we’re plowing
Hailing a cab is charades, with kow-towing
Scarves, with the five dollar ‘cashmere’ that’s felt
Ain’t gonna help, til the white stuff just melts…


12.
Brownstones with bluestone, in driveways to shovel
Nothing like this divey, rent-control hovel,
Give me a newspaper, wine and a couch
These are the best days for being a slouch!

When the snow falls,
And the boss calls
With the news she brings…
“Don’t bother coming, we’re closed for the day,”
These are my faaaaavorite thiiiings!!!

13
Reading a book that I've read twice before,
Smelling my dinner 'fore I walk in the door,
Going to bed without settin' the alarm
Seeing the corn growing tall on the farm.

When the frost bites
When the kids fight
When the bills are high

I simply remember that this day will end
and tomorrow could be so fine.

14.
When my bones ache, when my joints creak, when my feet feel cold,
I try to remember the days of my youth and then I don't feel so old
Girls skipping jump-rope with words that make rhymes,
Boys throwing Frisbees and reading the Times,
Feeling the wonders that living life brings,
These are a few of my favorite things.

15.
Wet snow for packing in snowballs and tossing
Clean snow that covers the world in white frosting
Powder for sledding fast as you can go
These are a few of the good types of snow
When the cars turn
All the snow gray
And it turns to slush
I simply remember it might snow again
And then I don't mind so much.

16.
Letters in longhand and faces not lifted,
Children just pleasantly bright, but not "gifted,"
Cell phones quite tuneless with old-fashioned rings:
These are a few of my favorite things.

Hot dogs from street carts and sesame noodles,
Unbottled water and unsculpted poodles,
Taxis sans TVs with strong back seat springs:
These are a few of my favorite things.

When the car stalls; when the train's late--
When I feel annoyed,
I simply remember my favorite thing:
It's that I'm not unemployed!

17.
Bears in the mountains and fish in the oceans.
Snow machines, monster trucks, musk-scented lotions.
Long mornings spent sitting armed on porch swings
These are a few of my favorite things.
When I'm worried, 'cause it's scary, I just shut the door,
on logic and grammar and truth and good manners
and then I don't feel so bad.

18.
Clean air to breathe,
and fresh water to drink.
Food without toxins,
are a few things I think.

6 comments:

 1. இங்கிலிபீசுல நான் கொஞ்சம்... கொஞ்சமென்ன, ரொம்பவே வீக்குங்கோ. ஹி... ஹி... பிறகு வாரேன்!

  ReplyDelete
 2. ஆதரவு அளிக்கவும்! நன்றி.
  http://karuvooraan.blogspot.in/

  ReplyDelete
 3. No. 6 and 17 are repeats of no. 2 ; no. 19 is a repeat of no. 4 - but worth repeating!

  Travelling long distances in comfort in train with close ones - without worrying about expenses;

  Sight-seeing, Visiting places, parks, seeing from close the snowy mountains - without being worried by aching knees;

  Eating out and trying tasty dishes - without worrying about bloating tummy and body weight;

  Reading books of interest - by Kalki, Devan, Archer, Kadugu and similar other writers - without feeling sleepy;

  Having all relatives, friends and acquaintances happy, healthy and prosperous

  - these are the few of my endless list of favourite things!

  Thank you Sir,

  -R. J.


  ReplyDelete
 4. One more to add...!

  Listening to olden golden melodies of MSV, KVM, Ilayaraja and rendered by the like of PBS, TMS, SPB, AMRaja, P.Susheela, Janaki, Chithra and also Hindi songs of Md. Rafi, Kishoreda, Lata, Aashaa - was also one of my favourite things. Alas, I no longer have that blessing as my hearing impairment has taken away my ability to get the tunes, but I still see the old film songs in TV (in mute) and my mind reproduces the tune and even words and I enjoy them in silence. - R. J.

  ReplyDelete
 5. Sri RJ: Your parody is very good.

  =K

  ReplyDelete

உங்கள் கருத்துகளை வரவேற்கிறேன் :